Растауға қойылатын талаптар

Персоналды сертификаттауға арналған құжаттар тізімі:

  • Толтырылған өтінім нысаны; (1-қосымша)
  • жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
  • білімі туралы құжаттың көшірмесі (өтініш берушінің жоғары білімі болуы немесе өтініш берушінің мәлімделген қызмет саласына сәйкес келетін қосымша кәсіптік білімі болуы тиіс). Өтініш берілген салаға сәйкес келмейтін білімі бар кандидатқа өтініш берілген бағыт бойынша кемінде бес жыл жұмыс өтілі болған жағдайда жол беріледі;
  • еңбек кітапшасының көшірмесі және/немесе мәлімделген қызмет саласындағы жұмыс тәжірибесін растайтын басқа да құжаттар (өтініш берушінің кемінде 2 жылдық, құжатталған, мәлімделген қызмет саласындағы практикалық жұмыс тәжірибесі болуы
    тиіс) – ЖІӨ бойынша есептердің көшірмелері (әрбір жыл үшін кемінде 2 есеп (жиыны ұсынылуы тиіс 4 есеп), ЖІӨ-ні жүргізуге арналған шарттардың көшірмелері, кандидат ПГ валидациясын немесе верификациясын өткізген кәсіпорынның ұсыным хаты;
  • оқудан өткені туралы куәліктің / сертификаттардың көшірмелері (өтініш берушінің өтініш берілген саладағы сәйкестікті растау мәселелері бойынша қосымша кәсіптік білімі (кемінде 80 сағат біліктілігін арттыру) болуы тиіс). мінездеме-ұсыну (ұйым басшысының қолымен және мөрімен расталады) (өтініш берушінің ой-өрісі кең, ұстамды, логикалық ойлауы, аналитикалық ойлау қабілеті, ерік-жігерінің беріктігі және жағдайды нақты бағалау қабілеті, негізгі перспектива тұрғысынан күрделі процестерді түсіну, іскерлік этикет ережелерін меңгеруі керек. Жұмыс орнында оң сипаттаңыз).

ҮМІТКЕРЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Кандидаттардың біліктілік беруге ұсынылатын мамандық бойынша (қызмет бағыты бойынша) жұмыс өтілі кемінде 2 жыл болуға тиіс. Білімі өтініш берілген салаға сәйкес келмейтін кандидатқа өтініш берілген бағыт бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл болған жағдайда қатысуға рұқсат етіледі.

            Үміткер парниктік газдарды валидациялау мен верификациялауды орындау бойынша құзыреттілігін көрсету керек және келесі білімі болуы тиіс:

– парниктік газдарды халықаралық және ұлттық деңгейде реттеудің нормативтік-құқықтық базасы (оның ішінде парниктік газдарды түгендеу есебін дайындау жөніндегі әдістемелер, қағидалар, нұсқаулықтар, нұсқаулықтар);

– ҚР СТ ISO 14064 (1-бөлім), ҚР СТ ISO 14064 (2-бөлім) стандарттары,

ҚР СТ ISO 14064 (3-бөлім), ҚР СТ ISO 14065, ҚР СТ ISO/IEC 17029-2020,

ҚР СТ ISO 14066-2016, ҚР СТ ISO 14001, ГОСТ ISO 19011;

– халықаралық және ұлттық деңгейдегі экологиялық заңнама және халықаралық конвенциялар;

– көміртегі активтерін басқару құралдары мен механизмдеріне иелік ету;

– ұлттық және корпоративтік деңгейде парниктік газдар шығарындыларын азайту саясаты.

            Бастапқы деректерді жинауға арналған кестелерді дайындау бойынша жұмыс тәжірибесі, көміртегі мөлшері бойынша орташа өлшенген мәнді есептеу, көмірқышқыл газын, метанды және басқа парниктік газдарды есептеу, парниктік газдарды есептеу үшін қабылданған әдістер мен деңгейлерді таңдау және негіздеу, түгендеу туралы есеп үшін жиынтық кестелерді дайындау, орнату паспорттарын дайындау және кәсіпорын деректері негізінде мониторинг жоспарын әзірлеу; парниктік газдар бойынша деректерді, қондырғылардың паспорттарын және мониторинг жоспарын верификациялауды жүргізу.

            Стандарттар қағидаттарын қолдану және ҚР СТ ISO 14064 (1-бөлім), ҚР СТ ISO 14064 (2-бөлім), ҚР СТ ISO 14064 (3-бөлім), ҚР СТ ISO 14065, ҚР СТ ISO/IEC 17029-2020,  ҚР СТ ISO 14066-2016 стандарттарымен,  парниктік газдар саласындағы құжаттамамен: ұлттық талаптарды ескере отырып түгендеу туралы есеп, қондырғы паспорты, парниктік газдар шығарындыларын азайту бағдарламасы, парниктік газдар шығарындыларын мониторингілеу жоспары, жобаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарымен жұмыс істеу дағдыларына ие болу.

            Ескерту – ҚР СТ ISO 14066 парниктік газдарды валидациялау және верификациялау бойынша топтардың құзыреттілігіне қойылатын талаптарды белгілейді.

            Үміткердің өтініш берілген салаға сәйкестікті растау мәселелері бойынша қосымша кәсіптік білімі (біліктілігін арттыру) болуы тиіс.

            Үміткер сәйкестікті растаудан бастапқы өткен жағдайда парниктік газдарды валидациялау және верификациялау саласында мамандар даярлау бойынша оқудан өтуі тиіс (кемінде теориялық және практикалық 80 академиялық сағат).             Қайта сертификаттау жағдайда үміткер сертификатталған мамандарды қайта даярлау бойынша оқудан өтуі тиіс (мәлімделген бағыт бойынша кемінде теориялық және практикалық 40 академиялық сағат).