Сертификаттау

Сертификаттау саласы, сертификаттау мақсаты, сертификаттау міндеттері

Сәйкестікті бағалау жөніндегі уәкілетті органның негізгі міндеттері персоналдың сертификаттау схемаларының талаптарына сәйкестігін растау бойынша жұмыстарды жүргізу болып табылады

Сертификаттау саласы парниктік газдарды валидациялау верификациялау жөніндегі мамандар болып табылады

Мамандарды тәуелсіз сертификаттаудың мақсаты-маманның кәсіби біліктілік деңгейін тиісті кәсіби стандартпен белгіленген өндіріс пен бизнес талаптарына объективті бағалау, оның мүмкіндіктерін және біліктілікті алу орнына, уақытына және тәсіліне қарамастан еңбек қызметінің нақты түрлерін орындау құқығын растау. Мамандарды аттестаттаудан айырмашылығы, сертификаттауды жұмыс берушіге және қызметкерге тәуелсіз үшінші тарап жүргізеді,

 Сертификаттау міндеттері:

– Парниктік газдарды валидациялау және верификациялау саласында мамандарды тәуелсіз сертификаттау жүйесін енгізу.

– Өтініш берушінің біліктілігінің салалық кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкестігін бағалау және біліктілікті растау / беру.

– Жұмыс берушілерге кәсіптер мен біліктілік деңгейлері бойынша сертификатталған білікті қызметкерлерді іріктеуге жәрдемдесу.

– Парниктік газдарды валидациялау және верификациялау саласында кадрлардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

– Үздіксіз кәсіптік білім беру, «өмір бойы» оқыту саласында жұмысшы кадрларды ынталандыруды ынталандыру.

Персоналды сертификаттау кезеңдері

"Жасыл Академия" ҰОО ЖШС құрамындағы персоналдың сәйкестігін растау жөніндегі органның құрылымы

Растауға қойылатын талаптар

Персоналды сертификаттауға арналған құжаттар тізімі:

– Толтырылған өтінім нысаны; (1-қосымша)
– жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
– білімі туралы құжаттың көшірмесі (өтініш берушінің жоғары білімі болуы немесе өтініш берушінің мәлімделген қызмет саласына сәйкес келетін қосымша кәсіптік білімі болуы тиіс). Өтініш берілген салаға сәйкес келмейтін білімі бар кандидатқа өтініш берілген бағыт бойынша кемінде бес жыл жұмыс өтілі болған жағдайда жол беріледі;
– еңбек кітапшасының көшірмесі және/немесе мәлімделген қызмет саласындағы жұмыс тәжірибесін растайтын басқа да құжаттар (өтініш берушінің кемінде 2 жылдық, құжатталған, мәлімделген қызмет саласындағы практикалық жұмыс тәжірибесі болуы
тиіс) – ЖІӨ бойынша есептердің көшірмелері (әрбір жыл үшін кемінде 2 есеп (жиыны ұсынылуы тиіс 4 есеп), ЖІӨ-ні жүргізуге арналған шарттардың көшірмелері, кандидат ПГ валидациясын немесе верификациясын өткізген кәсіпорынның ұсыным хаты;
– оқудан өткені туралы куәліктің / сертификаттардың көшірмелері (өтініш берушінің өтініш берілген саладағы сәйкестікті растау мәселелері бойынша қосымша кәсіптік білімі (кемінде 80 сағат біліктілігін арттыру) болуы тиіс). мінездеме-ұсыну (ұйым басшысының қолымен және мөрімен расталады) (өтініш берушінің ой-өрісі кең, ұстамды, логикалық ойлауы, аналитикалық ойлау қабілеті, ерік-жігерінің беріктігі және жағдайды нақты бағалау қабілеті, негізгі перспектива тұрғысынан күрделі процестерді түсіну, іскерлік этикет ережелерін меңгеруі керек. Жұмыс орнында оң сипаттаңыз).

Өтініш берушілердің өтініштері мен шағымдарын қарау тәртібі

Сертификаттауға, сәйкестік сертификатының күшін жоюға немесе оның қолданылуын тоқтата тұруға өтінім бойынша қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, сертификаттау кезінде даулар туындаған жағдайда өтініш беруші Апелляциялық комиссияға (бұдан әрі – Комиссия) шағымдануға құқылы.

  1. Шағымды тіркеу;
  2. Талдау;
  3. Саналы шешім қабылдау;
  4. Шешімді өтініш берушіге жазбаша нысанда жеткізу, ал шағымдар қабылданбаған жағдайда – қолданыстағы нормативтік құжаттарға немесе нормативтік құқықтық актілерге сілтеме жасай отырып, дәлелді негіздемелер беру. Шешім шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге жіберіледі;
  5. Шешімнің орындалуы.

Өтініш беруші Комиссияға мыналарды ұсынуға құқылы:

  • Өтініш, онда өтініш берушінің аты-жөні, оның орналасқан жері мен мекен-жайы, шағымның мәні, апелляцияның мәні бойынша талаптың нақты қойылуы көрсетілуі тиіс;
  • Бар болса даулы мәселе бойынша хат алмасу;
  • Басқа құжаттар Апелляциялық кеңестің сұрауы бойынша.

Мүдделі тараптардың әрқайсысы Комиссия отырысына қаралатын мәселе бойынша құзыретті мамандарды шақыруға құқылы.

Қарау кезінде өтініш берушінің коммерциялық құпиясын құрайтын мәліметтердің құпиялылығын сақтау шаралары қабылданады.

Қосымша зерделеуді талап ететін өтініштер мен шағымдар келіп түскен және тіркелген күннен бастап 1 (бір) ай ішінде, қосымша зерделеуді және тексеруді қажет етпейтіндер – 10 (он) күннен кешіктірмей қаралады.

Егер Комиссия қабылдаған шешім туралы өтініш берушіге хабарлама жіберілген күннен бастап бір ай ішінде өтініш берушіден қарсылықтар түспесе, шешім қабылданды деп есептеледі.

Өтініш беруші орган комиссиясының шешімімен келіспеген жағдайда, өтініш беруші техникалық реттеу жөніндегі уәкілетті органның апелляциялық комиссиясына жүгінуге құқылы.

АПЛЕНЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР

1) Материалдарды Астана қ., Достық 20, 407 мекенжайына пошта арқылы жіберу арқылы.

2) Материалдарды info@green-academy.kz электронды поштасына жіберу арқылы.

Комиссия қабылдаған шешімдер техникалық реттеу және метрология мемлекеттік жүйесінің нормативтік құжаттарының және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады.