Емтихан тәртібі

Емтихандар әрбір үміткер (емтихан тапсырылған) үшін жұмыс орнымен жабдықталған аудиторияда өткізіледі, тест сұрақтары қағаз түрінде және практикалық тапсырмалар орындалады. Емтихандарды тапсыру кезінде басқа техникалық және анықтамалық әдебиеттерді пайдалануға жол берілмейді. Барлық емтихан тапсырушылар үшін емтиханның басталуы бір уақытта болады. Әрбір емтихан алушыға белгілі бір сан (40-тан 100-ге дейін) тест сұрақтары беріледі, тест сұрақтарын орындағаннан кейін практикалық тапсырма беріледі. Жауапты дайындау және беру уақыты жалпы алғанда 1,5 сағаттан аспайды.

Емтиханның теориялық бөлімі 4 ықтимал жауабы бар тест сұрақтарынан тұрады, олардың біреуі дұрыс, ал қалғандары дұрыс емес. Тест сұрақтарына жауаптарды үміткер тиісті нұсқада, белгіленген мерзімде беруі тиіс. Әрбір дұрыс жауап 2 ұпаймен бағаланады.

Практикалық тапсырманың жауабын дайындауға 30 минут беріледі. Тәжірибелік сұраққа жауапты қалыптастыру кезінде үміткер жауапты қағазда тұжырымдау керек. Практикалық тапсырманың дұрыс жауабы 20 ұпайға сәйкес келеді.

Бір үміткерге арналған практикалық тапсырмалардың саны 1 тапсырманы құрайды.

Емтихан аяқталғаннан кейін емтихан тапсырушылардың жазбаша жауаптары бар барлық емтихан сұрақтары мен билеттер емтихан комиссиясының хатшысына тапсырылуы тиіс.

Емтиханның практикалық бөлігі ҚР СТ ИСО 14064 (1 бөлім), ҚР СТ ИСО 14064 (2 бөлім), ҚР СТ ИСО 14064 (3 бөлім), ҚР СТ ИСО 14065, ҚР СТ ИСО стандарттарында шарлау мүмкіндігінен тұрады. / МЭК 17029-2020 , ҚР СТ ИСО 14066-2016; кәсіпорындағы парниктік газдар бойынша құжаттарды талдау; парниктік газдар туралы мәліметтер мен мәліметтерді бағалауды жүзеге асыру; парниктік газдарды тексеру және валидациялау бойынша сынамаларды алу жоспарын, бағдарламасын, бақылау парағын жасау; кәсіпорынның аудитін жүргізу; валидация және верификация бойынша есеп пен қорытындыны дайындау; верификациялық есеп жобасын дайындау, парниктік газдарды верификациялау және валидациялау кезіндегі процесті тіркеу.

Жазбаша емтиханды сәтті тапсыру үшін сіз кемінде 70% дұрыс жауап алуыңыз керек. Емтиханның жазбаша бөлігінен кейін үміткер емтихан комиссиясымен әңгімелесуден өтуі керек.