Архив

 • “Жасыл академия” Ғылыми-бiлiм беру орталығы ” Шығарындылар саудасының жүйесі: халықаралық тәжірибе және Қазақстан ” атты басылымын жарыққа шығарды.
 • Жасыл” экономикаға көшу негіздері: халықаралық тәжірибе мен құралдар
 • «Каспий қайраңын игерудің экологиялық-экономикалық мәселелері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. 11 мамыр 2006 ж., Ақтау қ. – Алматы: DeLuxe, 164 с., 2006.
 • «2007-2024 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшу тұжырымдамасын іске асыру бойынша 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары» мақаласы ағылшын, орыс және қазақ тілінде, 45 бет, 2007.
 • «Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшу тұжырымдамасының басымдықтары» ағылшын және орыс тілдерінде, 40 б., 2006.
 • «Қазақстан Республикасында орнықты даму процесі» қысқа метражды фильмді дайындау, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде, 2006.
 • «Қалдықтарды басқаруды жетілдіру тетіктері: экономикалық және құқықтық аспектілер» конференция материалдарының жинағы. CD орыс тілінде, 2006.
 • Монография «Ғаламдану жағдайында экономикалық жүйені орнықты дамыту», 252 c., 2005.
 • Жаһандану жағдайында Қазақстанның тау-кен металлургия кешенін орнықты дамыту, 2005.
 • Қазақстанның Орнықты даму жолындағы прогресі, журнал «А l-Pary», №2, 2000
 • 21 ғасырдағы адамзат дамуының жаңа парадигмасы, «Жер Ана» ғылыми-көркем журналы, №1,2 2001
 • Социо-экономикалық жүйелерді бағалау үшін Орнықты даму индикаторларын пайдалану, NАТО ғылыми семинарының материалдары, 22-25 қазан, 2001
 • Қазақстан Республикасында орнықты даму саласында ақпараттық жүйені қалыптастыру, журнал «Деловой мир Астаны», №2, 2001
 • Қазақстан Республикасында орнықты даму саласында ақпараттық жүйені қалыптастыру мәселелері, журнал «Экономика и статистика», №2, 2002
 • Социо-экономикалық жүйелердің тұрақтылығын бағалаудың әдіснамалық аспектілері, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының жаңалықтары», №2, 2002
 • Қазақстан Республикасының Орнықты даму моделі: бағалау мен келешегі. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Экономика институты конференция материалдары, Алматы, 2002
 • Брошюра «Қазақстан Республикасы үшін Орнықты даму индикаторлары», Алматы, 2002
 • Әлеуметтік-экономикалық жүйелердің тұрақтылығын бағалау мәселесіне. Халықаралық семинар материалдары «Орнықты даму мәселелері: иллюзия, шындық, болжам», Томск, 13-15 қараша, 2002
 • Брошюра «ДСҰ-ға кіру: орнықты даму үшін салдары», Алматы, 2002
 • Есекина Б. Орнықты даму саласындағы халықаралық жүйелерге шолу. «Орталық Азия орнықты даму жолында», Алматы, 2002
 • Есекина Б., Сапаргали Ш. Қазақстан Республикасының Орнықты даму моделі: бағалау мен келешегі. «Орталық Азия орнықты даму жолында», Алматы, 2002
 • Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі: орнықты дамуға ықпалы. Б.К. Есекинаның басшылығымен. А.: DeLux, 2003
 • Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi: тұрақты дамуға әсерi. А.: DeLux, 2003 (қазақ тілінде)
 • «Қазақстан Республикасының Орнықты даму бағдарламасын әзірлеу: тұжырымдамалық негіздер мен тетіктер», Алматы, мамыр, 2003
 • «Транзит елдері үшін орнықты даму индикаторлары», Алматы, 14-15 қараша, 2003 (на CD)